Vi är en scoutkår tillhörande NSF. Detta innebär att alla våra medlemmar är helnyktra. Vi är en ungdomsorganisation som erbjuder barn och ungdomar en drogfria aktiviteter.

07022015-X1003365
Vårt mål är att våra medlemmar ska ha möjligheten att utvecklas till självständiga och ansvarstagande individer som väljer att för sin egen skull avstå från alkohol och andra droger. Avståndstagandet ser vi som en förutsättning för att man som ung ska få växa upp under bästa möjliga villkor.

Nykterhetsrörelsens Scoutförbund är religiöst och politiskt obundet men står för det som scouting representerar: medmänsklighet, demokrati och internationell förståelse. Alla som kan ställa sig bakom dessa tre grundtankar, samt kan tänka sig avstå från alkohol och droger under tiden de är medlemmar, är välkomna till oss.

Som scoutförbund har vi en koppling både till Scouterna och till IOGT-NTO-rörelsen. Detta ger oss två stadiga plattformar att verka utifrån och en mängd möjligheter till samarbeten och utbyten.

Du kan bli scout hos oss från det att du är ungefär åtta år gammal. Dock finns det platser som har familjescouting och andra former av scouting, och då finns det ofta inga åldersgränser. Som tur är så är det aldrig för sent att bli scout, det spelar alltså ingen roll hur gammal du är, vill du prova på scouting så är du välkommen!