Vi i Åby Scoutkår har förmånen att ha ett brett ledarteam. Vi har de gamla rävarna som har stor erfarenhet och tar med sig en trygghet. Sen har vi ungdomar med bra ledarskapsförmågor som också sätter lite fart på aktiviteterna.

Kalender för oss ledare

Kårens ledare

Nedan ser du alla eldskälar som hjälper till och driva Åby Scoutkår. Allt arbete kårens ledare läger ner på kåren är helt ideellt.

Malin Rapp

072-716 69 29
rapp.malin@telia.com
Ledare upptäckarscouterna
Ledare äventyrarscouterna
Ledare utmanarscouterna

Love Mattsson

073-762 71 71
l-vvee@hotmail.com
Ledare upptäckarscouterna
Ledare äventyrarscouterna
Ordföranden i Kårstyrelsen

Lisa Pettersson

Ledamot i Kårstyrelsen

Ann-Christine Mattsson

070-468 03 15
011-642 89
ann-christine.mattsson@soderkoping.se
Ledare spårarscouterna
Materialförvaltare och ledamot i kårstyrelsen

Greger Mattsson

073-722 28 25
011-642 89
greger.mattsson@gmail.com
Sekreterare i kårstyrelsen
Scoutgårdens förvaltning

Ulf Härdner

073-159 29 70
011-646 44
melabokning@gmail.com
Bokningsansvarig för Mela
Melakommittén
Scoutgårdens förvaltning
Kassör i kårstyrelsen
Valberedningen

Ulrika Henningsson

070-024 02 32
ullishenningsson@gmail.com
Ledamot i Kårstyrelsen

Bert Svensson

0121-230 26
Melakommittén

Robin Gyllander-Larsson

robin.gyllander@gmail.com
Utbildningsansvarig och Ledamot i kårstyrelsen
Melakommitén

Britt Wiesner

011-694 45
070-202 15 44
Melakommittén

Jan-Anders Johansson

Melakommittén
Valberedningen

Lena Svensson

0121-230 26

Jacob Thörnfeldt

Ledare Spårarscouterna

Oscar Rapp

Ledare Spårarscouterna

Elis Johansson

Ledare Spårarscouterna

Sofia Dansson

Ledare Upptäckarscouterna

Alex Hansen

Ledare Upptäckarscouterna

Josefin Dansson

Ledare Upptäckarscouterna