Nedan ser du alla personer som sitter i styrelsen. Allt arbete kårens styrelsemedlemar läger ner på kåren är helt ideellt.

Ordförande
– Love Mattsson

073-762 71 71
l-vvee@hotmail.com

Kassör
– Ulf Härdner

073-159 29 70
011-646 44
melabokning@gmail.com

Ledamot
– Lisa Pettersson

Materialförvaltare & Ledamot
– Ann-Christine Mattsson

070-468 03 15
011-642 89
ann-christine.mattsson@soderkoping.se

Ledamot
– Malin Rapp

072-716 69 29
rapp.malin@telia.com

Sekreterare
– Greger Mattsson

073-722 28 25
011-642 89
greger.mattsson@gmail.com

Ledamot
– Ulrika Henningsson

070-024 02 32
ullishenningsson@gmail.com

Ledamot
– Robin Gyllander-Larsson

robin.gyllander@gmail.com

Relaterade dokument