Nedan ser du alla personer som sitter i styrelsen. Allt arbete kårens styrelsemedlemar läger ner på kåren är helt ideellt.

Filip Gunnarsson

Ledamot / IT-ansvarig

E-post:  filip.gunnarsson14 @hotmail.com

Full Profile ...

Robin Gyllander-Larsson

Utbildningsansvarig & Ledamot

E-post: robin.gyllander@gmail.com

Full Profile ...

Ulf Härdner

Kassör

Hemtelefon: 011-646 44
Telefon: 073-159 29 70

Full Profile ...

Ulrika Henningsson

Ledamot

Telefon: 070-024 02 32
E-post ullishenningsson@gmail.com

Full Profile ...

Love Mattsson

Ordföranden

Telefon: 073-762 71 71
E-post: l-vvee@hotmail.com

Full Profile ...

Greger Mattsson

Sekreterare

Hemtelefon: 011-642 89
Telefon: 073-722 28 25
E-post: greger.mattsson@gmail.com

Full Profile ...

Ann-Christine Mattsson

Materialförvaltare & ledamot

Telefon: 011-642 89
E-post: ann-christine.mattsson@
soderkoping.se

Full Profile ...