I Scouterna kan man göra nästan vad som helst. En filmkväll, en paddling eller ett besök på tivoli kan vara scouting, men vi gör det på vårt sätt. Med scoutmetoden! Scoutmetoden består av sju delar som alla bör ingå i en scoutaktivitet.

Scoutlag och scoutlöfte
Scoutlagen handlar i grund och botten om att vara en schyst kompis och medmänniska, det är något som alla scouter försöker leva upp till.  Vi arbetar aktivt med våra värderingar genom att hela tiden diskutera dem i olika sammanhang.

Patrullsystemet (den lilla gruppen)
Alla våra aktiviteter genomförs i små grupper, patruller, där alla får synas och vara delaktiga. I patrullerna lär sig scouterna att samarbeta, leda andra och visa hänsyn. En annan viktig del av patrullsystemet är att lära sig respektera sig själv och omgivningen.

Lära genom att göra – Learning by doing
Att själv få prova, våga misslyckas och prova igen, gör att scouterna hela tiden lär sig nya saker. Genom att tänka igenom och diskutera vad som gick bra och vad som gick dåligt utvecklas scouternas kreativa förmåga att lösa uppgifter på ett smidigt sätt, något som de har nytta resten av livet. Dessutom är det roligare att få göra saker själv än att bara titta på.

Stödjande och lyssnande ledarskap
Scoutrörelsen leds av unga med stöd av vuxna. Scoutledarens roll är att alltid finnas till hands, lyssna och stötta när det behövs. De ska skapa förutsättningar för och uppmuntra till utveckling och engagemang.

Symboler och ceremonier
En viktig del i vår verksamhet handlar om att skapa andningshål där scouterna får tid för lugn och eftertanke. Det kan till exempel vara att patrullen samlas runt en lägereld där var och en får berätta hur deras dag har varit. De här stunderna skapar tillhörighet, trygghet och gemenskap.

Friluftsliv
Vi försöker vara utomhus så mycket som möjligt. Naturen erbjuder fantastiska upplevelser och skapar utmaningar där patrullens samarbetsförmåga sätts på prov. Genom att vara ute lär sig scouterna också hur viktigt det är att ta hand om naturen och ta ansvar för miljön.

Lokalt och globalt samhällsengagemang
Vi engagerar oss i och försöker påverka vad som händer i samhället, både i området där vi bor och ute i världen. Genom det lär sig scouterna kämpa för en bättre värld där alla människor är lika mycket värda och mår bra.

Med scoutmetoden finns det alltså oändliga möjligheter till aktiviteter. Det är bara din fantasi som sätter gränser!