Upptäckarscout är du när du går i årskurs 4 och 5. På upptäckarscouterna jobbar vi mycket med att lära oss vad och hur man själv tycker och tänker om olika saker. Men det finns även gott om tid för bus, lekar och tävlingar. Dessutom lär vi oss att hantera kniv, yxa och såg, att knyta knopar, surra och bygga, göra upp eld och mycket mer som vi har nytta av när vi åker på hajker och läger.

1003267_599673060055772_760303198_n

Ledare för denna avdelning är:

Malin Rapp

Telefon: 072-716 69 29
E-post:rapp.malin@telia.com

Full Profile ...

Love Mattsson

Telefon: 073-762 71 71
E-post: l-vvee@hotmail.com

Full Profile ...