Upptäckarscout är du när du går i årskurs 4 och 5. På upptäckarscouterna jobbar vi mycket med att lära oss vad och hur man själv tycker och tänker om olika saker. Men det finns även gott om tid för bus, lekar och tävlingar. Dessutom lär vi oss att hantera kniv, yxa och såg, att knyta knopar, surra och bygga, göra upp eld och mycket mer som vi har nytta av när vi åker på hajker och läger.

Ledare för denna avdelning är:

Malin Rapp

072-716 69 29
rapp.malin@telia.com

Love Mattsson

073-762 71 71
l-vvee@hotmail.com