scoutgården SNÄTTI scoutgården håller vi på vardagarna oftast vår verksamhet. Adressen hit är Konsumvägen 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedan ser du de personer som ingår i scoutgårdens förvaltning. Allt arbete som ledare och styrelsemedlemmar lägger ner i kåren är ideellt.

Ulf Härdner

Hemtelefon: 011-646 44
Telefon: 073-159 29 70

Full Profile ...

Greger Mattsson

Hemtelefon: 011-642 89
Telefon: 073-722 28 25
E-post: greger.mattsson@gmail.com

Full Profile ...