Utamanarscout är du från årskurs 9 till 3:an på gymnasiet. Som utmanarscout åker du på arrangemang inte bara i Sverige utan också till andra länder för att tänja dina gränser och träffa andra scouter. Som utmanare börjar scouterna utforma sin egna termin genom att tillsammans bestämma vad de vill göra. Detta resulterar i en stor variation av sysselsättningar. Hajker och läger både på vinter och sommar kombineras med söndagskvällarna i scoutgården. Vi använder det vi lärt oss för att utvecklas som personer och grupp. Våra kvällar kan bestå av allt från att surra och elda till att se på film eller baka. Allt möjligt kul helt enkelt. Kom förbi och bli en del av gemenskapen!

Ledare för denna avdelning är:

Love Mattsson

073-762 71 71
l-vvee@hotmail.com

Robin Gyllander-Larsson

robin.gyllander@gmail.com