I Nykterhetsrörelsens Scoutförbund arbetar vi aktivt med att förebygga övergrepp.

Arbetet består i första hand av utbildning i hur man kan förebygga olika former av övergrepp, främst fysiska, psykiska och sexuella, samt vad man gör om någon utsätts för övergrepp.IMG_9917

Vi ger  även stöd och rådgivning till kårer och föräldrar om någon utsätts för övergrepp.

Vår vision är att scoutrörelsen har modiga ledare som reagerar och agerar mot alla former av övergrepp mot och mellan barn och ungdomar.