Försäkringsskydd i Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds verksamhet har tecknats med Salus Ansvar.

Vid anmälan använd skadeanmälningsblankett som du hittar nedan. Det finns en som är anpassad för barn och en för vuxna.’

Barn
Vuxen

Kom ihåg att fylla i rätt försäkringsnummer och att det gäller gruppförsäkring för att din anmälan ska bli behandlad på rätt sätt.

Om olyckan varit framme är det viktigt att göra en skadeanmälan. Anmälan görs genom att fylla i skadeanmälningsblanketten som du kan ladda ner här till höger. Kom ihåg att fylla i försäkringsnumret och markera att anmälan gäller gruppförsäkring. 

Nykterhetsrörelsens Scoutförbund är måna om att medlemmarna har ett bra försäkringsskydd när de deltar i något arrangemang som ordnas inom förbundet. Därför har vi tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring som innehåller invaliditetsförsäkring, dödsfallskapital samt kostnadsersättning för läkarvård, för resekostnader till läkare och rehabilitering. Självrisken för kostnadsersättningen är 0 kronor.07022015-X1003220

Även icke medlemmar som deltar i arrangemang som genomförs av scoutkår innefattas i försäkringen. Försäkringen gäller till, från och under arrangemanget.

 

Försäkringsnumret är 359822

 

Dessutom har vi en separat försäkring som ersätter glasögon och/eller kläder som skadats eller förlorats utan att du själv skadats. Självrisken för denna är 500 kronor.

Försäkringsnumret är 2874458

Skicka blanketten till Nykterhetsrörelsens Scoutförbund, Box 12825, 112 97 Stockholm, så vidarebefordrar personalen den till Salus Ansvar.

Uppdaterad 29 mars 2011