Vårt samhälle har stora problem med droger, speciellt bland ungdomar. Därför har vi ett scoutförbund med en drogfri miljö. Genom att skapa en gemenskap och trygghet, utan alkohol eller narkotika, stärker och stöttar vi varandra.

Med hjälp av att kunna mycket om hur alkohol och andra droger påverkar, och att visa hur kul man har och bra man mår utan, kan vi nå ut till fler och påverka andra. Då skapar vi en bättre värld för alla vilket scoutings grundare Lord Baden-Powell ville.
Nykterhetslöftet hjälper dig att ta ställning för att vara drogfri.

Senast när man har fyllt 12 år ska man som medlem i Nykterhetsrörelsens Scoutförbund ha avlagt nykterhetslöftet:

Jag lovar att leva helnyktert så länge jag är medlem i Nykterhetsrörelsens Scoutförbund, samt att efter bästa förmåga följa scoutlagen.”

Helnyktert betyder att man inte ska använda alkoholdrycker med högre alkoholhalt än  2,25 volymprocent (1,8 viktprocent) och inte heller narkotika eller andra medel som har en berusande effekt.