IOGT-NTO-rörelsen består av fyra förbund. Det är IOGT-NTO, Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF), Junis och Nykterhetsrörelsens Scoutförbund.

1156365539

Dessa fyra förbund utgör den största nykterhetsrörelsen i Sverige och verkar alla för ett nyktert och drogfritt land där människor kan växa till starka individer och berusas av livet istället för av olika preparat.

IOGT-NTO är för personer från 25 år och uppåt. Moderförbundet idag har ca 50 000 medlemmar och arbetar förebyggande, drogpolitiskt och socialt.

I Ungdomens Nykterhetsförbund är du medlem mellan åldern 13-25 år, och idag har förbundet ca 7000 medlemmar. Verksamheten är mycket blandad och består bland annat av caféverksamhet, politiska aktioner, teater, discon och studiecirklar.

I Junis får man vara medlem till och med 15 år. Verksamheten riktar sig främst till barn mellan 7 och 14 år, men alla barn upp till och med 15 år är välkomna. Junis har ca 1 400 ledare i alla åldrar som jobbar med att ge medlemmarna en trygg, nykter och aktiv fritid. Junis finns i hela Sverige och har ungefär 220 föreningar. I en förening kan du till exempel få prova på teater, gå på äventyr, åka på läger, dansa på ett häftigt disco, se på film, pyssla och mycket mer!

Som medlem i Nykterhetsrörelsens Scoutförbund kan du börja när du är 8 år och fortsätta hur länge som helst. Här finns scoutverksamhet i alla tänkbara varianter.

Internationellt
IOGT-NTO-rörelsens kopplar oss också ut mot världen via vårt Internationella Institut. IOGT-international är en paraplyorganisation för alla IOGT-föreningar i världen, där vi är medlemmar. Vi är även medlemmar i Active som är en paraplyorganisation för ungdomsnykterhetsförbund i Europa. Du kan läsa mer om detta underInternationellt här.

Miljonlotteriet
Vår verksamhet finansieras delvis av överskott från IOGT-NTOs lotteriMiljonlotteriet. Hittills har deras lottköpare bidragit med över 1,6 miljarder sedan år 2000. Här kan du läsa om exempel påverksamheter inom IOGT-NTO-rörelsens ramar som görs för överskottet från Miljonlotteriet.