Är du intresserad av att bli medlem hos oss? Du får mer än gärna komma förbi och testa på scouting några gånger innan du bestämmer dig. När du sedan vill bli medlem kan du antingen fylla i underlaget för medlemsregistret på papper (som du får av din avdelningsledare) eller fylla i formuläret nedan.

Medlemsavgiften betalas per kalenderår! Medlemsavgiften per år är 225 kr (175 kr om någon annan i din familj redan betalar full medlemsavgift till kåren). Avgifter betalas till kårens bankgiro: 5848-5046, glöm inte att skriva vem och vad betalningen avser.