• Eventuellt förhinder att delta skall meddelas din ledare (och eventuell annan arrangör) så fort som möjligt.
    • Om återbud lämnas efter sista anmälningsdagen skall full avgift erläggas av scouten. Detta gäller även på kurser och arrangemang som kåren skulle ha betalat för om scouten varit där.
    • Om biljetter för resa till och/eller från arrangemanget har bokats så skall dessa bekostas av scouten när återbud lämnas.
    • Vid sjukdom beslutar kårstyrelsen om hur stor del av avgiften scouten ska betala.IMG_9904

 

    /Kårstyrelsen