Betalningar till kåren görs antingen via kårens bankgiro 5848-5046 eller till kårens swish 123-413 65 60. Glöm inte att skriva vem och vad betalningen avser.

Medlemsavgiften betalas per kalenderår! Medlemsavgiften per år är 225 kr (175 kr om någon annan i din familj redan betalar full medlemsavgift till kåren).