Antalet scouter i kåren ska bli fler

 • Ta hjälp av våra konsulenter för att arbeta med rekrytering av nya ledare och scouter.
 • Uppmuntra medlemmarna att ta med sig kompisar till mötena.
 • Erbjuda “prova på-läger” till kompisar som vill pröva scouting.
 • Arbeta med att underlätta övergångarna mellan våra olika avdelningar.
 • Ta hjälp av våra medlemmars familj/föräldrar så ofta som möjligt.
 • Bjuda in andra föreningar inom Scouterna och IOGT-NTO till lämpliga aktiviteter.

Vi ska ha aktiva scouter i alla åldrar

 • Varje avdelning ska ha ett ledarteam som kan dela på arbetet.
 • Varje avdelning ska ha ett åldersanpassat terminsprogram.
 • Kåren står för hela kostnaden för aktiva ledare som åker på ledarutbildning.
 • Nya ledare erbjuds kostnadsfri ledarutbildning genom förbundet.
 • Våra utmanarscouter får prova på att vara ledare, till en början genom mindre ledaruppdrag i övriga avdelningar.

Alla i kåren ska kunna vara med och påverka kårens verksamhet

 • Alla scouter informeras om hur de kan vara med och påverka.
 • Alla kårens medlemmar bjuds in till kårstämmorna, som anpassas därefter.
 • Alla kårens medlemar uppmanas att använda vår förslagslåda.

Åka på läger

 • Kåren subventionerar avgifter vid distrikts- och förbundsarrangemang.
 • Kåren subventionerar lägerkostnader för sina medlemmar.
 • Kåren är med på distriktets Harry Potter-läger i Mela sommaren 2013.
 • Diskussion och förberedelser inför läger 2014 och 2015 påbörjas.

Våra scouter ska känna trygghet

 • Varje avdelning ska aktivt arbeta med attityd och drogfrågor.
 • Arbeta med drogfriryggsäcken.
 • Alla avdelningsledare ska genomföra kursen Trygga möten.
 • Kåren arbetar fram en krisplan.
 • Våra ledare ska veta hur de ska agera när det ”kör ihop sig”.

Vi ska synas i samhället

 • Kåren tillhandahåller scoutdräkten till reducerat pris.
 • Scoutdräkt på när vi gör eller deltar i utåtriktade aktiviteter.
 • Våra utåtriktade aktiviteter ska annonseras i lokalpressen.
 • Större aktiviteter ska rapporteras till lokalpressen.
 • Kårens hemsida ska hållas uppdaterad med aktuella terminsprogram och kontaktuppgifter.

Våra lokaler ska vara ändamålsenliga

 • Scoutgården underhålls löpande.
 • Mela underhålls löpande.
 • En långsiktig plan för Melas underhåll tas fram av Melakommittén.
 • Scoutgården ska utrustas med bredband.
 • En inventarielista för utrustning i scoutgården ska tas fram.

Detta beslutades på kårens årsmöte 12 februari 2013.